Vierka Šusteková · Viera Šusteková a hostia - SVETLO V NÁS